Postbus 145, 5056 ZJ Berkel-Enschot / info@shft.nl Language: Nederlands / English

Natuur als WMO instrument; SHFT en de participatieladder, a nature based solution

blog shft
12/02/2015  -  

De natuur heeft verschillende functies en biedt een handreiking bij het vinden van oplossingen voor veel vraagstukken. Een organisatie kwam bij ons met de vraag hoe de natuur bij zou kunnen dragen aan de realisatie van het doel van deze …

Read more

Hof in de wijk, de kracht van gemeentelijk groen

Hof in de wijk
10/02/2015  -  

De huidige tijd, waarin gezocht wordt naar burgerkracht en participatie in de maatschappij, vraagt om een serieuze verandering na een periode die zich kenmerkte door individualisme. Hoe kun je er zijn voor elkaar als je elkaar niet eens kent? De …

Read more

In dialoog over de kracht van samenwerken

Dialoog Kennismakerij
20/11/2014  -  

Social Innovation is één van de domeinen waarin SHFT zich als een vis in het water voelt. Een belangrijk element van Social Innovation is co-creatie. En voor co-creatie is samenwerking nodig. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken …

Read more
  • SHFT inspireert, mobiliseert, verbindt en creëert innovatieprocessen. Principes uit de natuur vormen de basis voor werkbare oplossingen. We beperken ons daarbij niet tot één sector of één branche maar zien juist de toegevoegde waarde in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.

    Onze overtuiging