Blue Sky Sessie - 20/04/2012

Share

Recentelijk nam ik deel aan de Blue Sky Sessie “Innoveren op het snijvlak arbeid, economie en onderwijs”. Deze sessie was georganiseerd door de gemeente Tilburg, in samenwerking met het Tilburg Social Innovation Lab (Tisil). De kennis en ervaring die ik de laatste acht jaar heb opgedaan met het opzetten en (door)ontwikkelen van het opleidingscluster Midden Brabant kwam hier prima van pas.

Voor diegenen die niet weten wat een Blue Sky Sessie is: tijdens dergelijke sessies komt een groep mensen uit verschillende disciplines en vakgebieden bijeen om te onderzoeken hoe maatschappelijke problemen rondom een bepaalde thema nader beschreven kunnen worden en tevens te zoeken naar eventuele oplossingsrichtingen.

Niet alleen regionale vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid waren bij deze sessie aanwezig, ook het ministerie van OC&W en EL&I had twee medewerkers afgevaardigd. Dat geeft wel aan dat ook de landelijke politiek deze problematiek serieus neemt en bereid is op regionaal niveau mee te praten en te denken.

Er dreigt een tekort aan arbeidskrachten, zowel kwantitatief als kwalitatief. Veel jongeren kiezen voor een opleiding waar de werkgelegenheid beperkt is. Zeker bij het beroepsonderwijs komt dit erop neer dat we eigenlijk werklozen opleiden. Hoe kunnen we hierop sturen, welke succesvolle (lokale) initiatieven zijn er al en zouden herhaald kunnen worden? Waar ligt de oplossing? En waar lopen we dan tegenaan? Deze punten vragen om een experimenteerruimte waarin, het woord zegt het al, voldoende ruimte is om zonder grenzen (letterlijk en figuurlijk) oplossing te zoeken voor de huidige problematiek. Waarbij we niet alleen moeten denken aan de aansluiting van vraag en aanbod op de onderwijs- en arbeidsmarkt maar ook aan de re-integratie van langdurig werklozen. Er zijn tal van oplossingen te bedenken door verschillende aspecten te combineren. Social Innovation noemen we dat!

Aan het eind van de Blue Sky Sessie hadden we twaalf ideeën waar we mogelijk in de experimenteerruimte mee aan de slag kunnen. Deze worden nu verder uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. Het is de bedoeling om een aantal van deze ideeën bij de kop te pakken en in werkgroepen verder uit te werken. Want de enige manier om verder te komen, is door te doen! Daar houden wij bij SHFT van.

Maartje Pinxteren