De evolutie van de European Social Innovation Week - 13/11/2015

Share

Wat in 2013 startte met het plan voor een ‘Social Innovation dag’ is inmiddels uitgegroeid tot een serieus vijfdaags Social Innovation event voor de regio.

Het begon met het PathFinder project dat Bert op verzoek van Midpoint Brabant opzette en uitvoerde in 2013. Tijdens dit project ontstond de behoefte om te laten zien wat er gerealiseerd was door deze creatieve innovatoren; ofwel de PathFinders. Maar al snel bleek een dag niet voldoende en voor we het wisten was de Social Innovation Week (later ge-upgrade naar European Social Innovation Week, aan ambitie geen gebrek) een feit.

Namens SHFT ben ik vanaf de eerste editie betrokken bij de organisatie van dit toch wel bijzondere evenement. Met al de nodige organisatie ervaring in de pocket, ging ik enthousiast en onbevreesd aan de slag. Maar al snel bleek dat het organiseren van deze week net even anders was dan de meeste andere evenementen. Het evenement gaat niet alleen over Social Innovation, het ís Social Innovation!

En dus gingen we co-creëren met een redactiecommissie, bestaande uit voornamelijk out of te box denkers. Samen keken we verder dan het PathFinder project en zochten we naar andere interessante projecten en cases voor deze week. En dat was spannend, want zouden we de week wel volkrijgen? Deze manier van werken, met een open podium waarbij iedereen zijn bijdrage mag leveren aan de inhoud, maar ook ruimte moet blijven voor laatste ontwikkelingen, zorgde er wel voor dat het lang duurde voordat het programma vorm kreeg en tastbaar werd. En hoe faciliteer je al die partijen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen evenement zonder dat het een chaos wordt? Buikpijn heb ik er niet van gehad, maar wel een aantal hoofdbrekers. Het was lastig om de grip op het proces te krijgen die ik wilde. Maar al doende wordt men wijs en gaandeweg realiseerde ik me dat ik die behoefte aan controle los moest laten en moest vertrouwen op het eindresultaat. Want het komt altijd goed, toch?

En inderdaad, goed kwam het. De week was fantastisch. Mooie sessies, enthousiaste bezoekers en veel positieve energie. Kortom het bruiste in de Tilburgse Spoorzone. Het voelde als organisator als pionieren avant la lettre! De week smaakte naar een tweede editie in 2014, maar er was geen budget. Waar SHFT het eerste jaar nog flink had geïnvesteerd bleven investeerders nu uit. Maar de eerste editie had wel bewezen dat de week bestaansrecht heeft. Dus werden alle scenario’s bekeken en afgewogen; geen week, geen regie op de week, toch nog op zoek naar budget etc. Maar we kwamen er niet uit. Totdat Midpoint Brabant en gemeente Tilburg het oppakten en er een klein organisatiebudget beschikbaar kwam.

En dus gingen we weer aan de slag, nu nóg later dan het jaar ervoor. Maar gelukkig konden we gedeeltelijk terugvallen op onze ervaringen van het jaar ervoor. Je hoeft het wiel immers niet opnieuw uit te vinden, wel te verbeteren. En weer lukte het om met beperkte middelen een mooie, gevarieerde week te programmeren. Uit de evaluatie bleek wel dat de week toe was aan een professionalisering en een steviger (financieel) fundament in 2015. Dat was dit jaar dan ook nadrukkelijk het uitgangspunt.

De afgelopen editie was daardoor dan ook spannender dan de twee ervoor, voor mijn gevoel was de vrijblijvendheid ervan af, waren we voorbij het pionieren. Er was immers door diverse partijen (Midpoint Brabant en Marketing Tilburg) flink geïnvesteerd. In organisatiekracht, programma, uitstraling en campagne. De voortekenen waren goed; een heel vol en gevarieerd programma met veel parallel sessies op diverse locaties, de opschaling van Zilver Tilburg Zingt naar Zilver Holland Zingt, internationale bezoekers en interesse, een free zone, dagelijks debat over vluchtelingen en drie dagen Koepelhal. Maar uiteindelijk moet het ‘nog wel even’ gebeuren en moeten de verwachtingen waargemaakt worden. In alle bescheidenheid denk ik dat ons dat gelukt is. Met onder andere meer dan tweeduizend deelnemers, die aan ongeveer vijftig activiteiten hebben deelgenomen en bijgedragen. Met tevreden co-organisatoren en financierders en met een mooie Social Innovation Award uitreiking en dito winnaar!

Het is fantastisch om te zien hoe de week, die eigenlijk bijna met een geintje begon, zich heeft ontwikkeld en bewezen. Hoe de week is gegroeid met behoud van haar karakter en ruimte voor experimenten. Hoe ambities bijgesteld worden naar realistische doelen en hoe fijn het is om samen te werken met gelijkgestemden! Ik hoop dat ook komend jaar mijn steentje weer te kunnen bijdragen. We zijn inmiddels alweer voorzichtig begonnen met ESIW16.

Wil je meer weten over de European Social Innovation week of over SHFT? Neem dan gerust contact met me op.

Maartje Pinxteren

 

Fotografie: Jostijn Ligtvoet, ESIW15