De Groene Stad van de Toekomst, Floriade 2022 - 03/10/2012

Share

Aan de vooravond van de sluiting van de Floriade 2012 is de Floriade 2022 toegekend aan Almere. Almere heeft in samenwerking met Winy Maas van MVRDV een prachtig plan opgesteld om een terrein in het centrum aan het Weerwater te ontwikkelen. In dit plan worden beplanting en tuinen als een lappendeken in de omgeving en de stad geïntegreerd.


Masterplan Floriade 2022 Almere (Bron: Floriade Almere 2022 en MVRDV)

De locatie van de Floriade 2022 is uitermate geschikt om echt invulling te geven aan het thema “Green City”. Een steeds belangrijker thema. Op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in steden, in 2050 zal dat echter meer dan 70% zijn. Stedelijk groen is daarmee niet langer ‘alleen maar aankleding’, maar moet functioneel geïntegreerd worden en zo bijdragen aan een prettig klimaat, water- en voedselvoorziening en behoud van biodiversiteit.

Functioneel groen wordt daarmee een economische factor in het succes van een stad. En om steden in de toekomst zowel succesvol als een prettige omgeving te laten zijn, zijn ‘disruptive innovations’ hard nodig, stelt Leen Verbeek, Commissaris van de Koningin van de Provincie Flevoland. Er is nog tien jaar om die innovaties te realiseren en integreren, en die tijd is hard nodig. Daarom overweegt de organisatie van de Floriade 2022 om al op korte termijn een denktank op te zetten.

“De Groene Beweging is al begonnen”, aldus Adri Duivensteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere. En dat het eenvoudig groener kan blijkt uit een voorbeeld uit Taiwan, waar beplante groene bouwhekken rondom bouwterreinen al verplicht zijn, vertelt Monica C. Kuo. Hopelijk zijn inwoners van Almere straks trots op hun groene stad met de Floriade 2022, zoals de inwoners van Taiwan dat zijn op de bloemenshow in Taipei, waar de burgemeester ooit wenste: ”May flowers blossom in citizens hearts.”


Groen bouwhek in Taipei, Taiwan

Met ervaring op het gebied van energieneutraal bouwen, het ontwikkelen van C2C gecertificeerde materialen en nieuwe types van functioneel groen kijkt SHFT uit naar het mee ontwikkelen van de nodige innovaties voor de Floriade 2022!

Joris Voeten

Meer informatie over de Floriade 2022.