De Rabobank en Social Innovation - 06/03/2013

Share

Eerder berichtten we op onze website over het project PathFinders. Inmiddels is het project enkele maanden onderweg en lukt het de PathFinders al aardig om een pad te vinden. Het is leuk om te zien dat de vier groepen daarbij elk een ander aandachtsgebied hebben.

Een van de ondersteunders van dit project is de Rabobank. Social Innovation mag dan een nieuwe term zijn binnen de Rabobank, het fenomeen is hen zeker niet vreemd. Dat blijkt onder andere uit één van de acties van Friedrich Raiffeisen, de grondlegger van de Rabobank.

Rond 1850 werd hij als burgemeester geconfronteerd met armoede en hongersnood onder de boeren. Om in deze nood te voorzien, richtte hij onder meer een liefdadigheidsvereniging op. Gaandeweg kwam hij echter tot het besef dat voor duurzame verbeteringen zelfhulp meer zin had dan charitatieve ondersteuning. In het boekje stond zijn zoektocht erg mooi beschreven, waarbij hij een aantal rijke mensen bereid vond om borg te staan met hun vermogen. Zo kon hij bijvoorbeeld pootaardappelen kopen om weer uit het dal te komen na een aantal mislukte oogsten. Uiteindelijk vormde hij zijn liefdadigheidsvereniging om in een boerenleenbank. Dit idee heeft vervolgens in vele landen navolging gekregen.

Voor mij een zeer indrukwekkend voorbeeld van Social Innovation met maatschappelijke én economische meerwaarde. Dat de Rabobank Social Innovation nog steeds belangrijk vindt, blijkt dus onder andere uit de steun die zij geeft aan het project PathFinders. Lees hier de publicatie van de Rabobank over het project.

Bert van Helvoirt