De vruchten van project PathFinders worden nog steeds geplukt - 23/11/2013

Share

Het project PathFinders is al enige tijd geleden afgerond, maar de vruchten worden gelukkig nog steeds geplukt. Zo zijn de PathFinders de opmaat geweest naar de “European Social Innovation Week” en zijn ze een inspiratiebron geweest voor zowel “MaakTilburgBeter” als “Het mooiste kado van….”. Ook het Midpoint Center for Social Innovation dat momenteel wordt opgericht komt voort uit het project.

Het PON heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van de PathFinders. De resultaten zijn verwerkt in een verslag. Wat ons betreft is dit verslag zeer de moeite van het lezen waard. Mocht je interesse hebben in het verslag, dan kun je het bestellen bij Mirjam Smulders via M.Smulders@hetpon.nl.

Het project is mede tot stand gekomen door financiële bijdragen van de deelnemers, het Regionaal Economisch ActieProgramma Noord-Brabant en de Rabobank.