De waarde van kennis - 19/12/2011

Share

Kennis is overal. Voordeel: er is veel kennis. Nadeel: wat is waar en wie weet wat?

Kennis is niet nuttig als ze opgesloten zit in kleine kamertjes, letterlijk of figuurlijk. Kennis is alleen nuttig als die vindbaar, ontsloten en betrouwbaar is. Vergelijk het met een watermolen: stromend water is nuttig; vasthouden heeft geen zin.

Als kleine jongen moest ik voor school dingen uitzoeken. Wat is een atoom? Hoe werkt een konijn? Altijd eerst vragen aan pa en ma, hopende op een goed antwoord en dat dan snel opschrijven. Maar meestal werd ik linea recta naar de encyclopedie verwezen. Balen (er was geen PC en al helemaal geen Google). Maar de encyclopedie hielp wel, duidelijke info, goed samengevat, betrouwbaar (soms gedateerd…).

In het zoeken naar verbindingen tussen werkvelden om echt nieuwe innovaties te kunnen doen moeten SHFT’ers regelmatig buiten hun eigen specialisatie zaken uitzoeken. En dan moet je eerst wat basiskennis opdoen. Zo zoekt een werktuigbouwkundige op hoe fotosynthese werkt, een bosbouwer wil weten hoe je biobrandstoffen moet kraken en een communicatie specialiste zoekt de definitie van circular economy. En dat allemaal voor één en hetzelfde project.

Vindbare, ontsloten en betrouwbare kennis is daarom essentieel, voor innovaties, voor SHFT en voor iedereen. En daarom steunt SHFT Wikipedia.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof
http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy

Joris Voeten