De werelden van mkb en subsidieverleners liggen te ver uiteen - 03/03/2011

werelden uiteein
Share

Er is iets mis met het systeem van innovatiesubsidies in Nederland vinden wij.

Het stimuleren van innovaties bij het mkb is immers van groot belang voor onze (kennis)economie. Kleinere organisaties hebben daarbij soms gewoon wat extra geld nodig om van een goed idee een goed product te maken, zonder dat het voortbestaan van de onderneming daarmee op het spel komt te staan. Door het starre systeem van de overheid komt dit echter niet of nauwelijks van de grond.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor subsidies zijn vaak beklemmend en staan daardoor haaks op de aard van innovatie. Daarnaast wordt vaak voornamelijk geld beschikbaar gesteld aan grote projecten van grote organisaties. Kortom, werelden van het mkb en subsidieverleners liggen te ver uiteen.

Lees meer over dit onderwerp in het interview dat Bert van Helvoirt gaf aan Bedrijvig Brabant.