Duurzame fundering - 27/08/2011

Share

Een van de lastigste aspecten van bij het zo goed mogelijk Cradle-to-Cradle bouwen, zijn bouwmaterialen. Tijdens de voorbereiding hebben we geïnventariseerd welke materialen het beste voor welke toepassing gebruikt zouden kunnen worden. Tijdens deze inventarisatie bleek in de huidige praktijk nog veel te verbeteren op dit punt. Echt Cradle-to-Cradle bouwen zal naar ons idee pas over een paar generaties mogelijk zijn. We hebben nu echter wel geprobeerd om het maximale eruit te halen. Eén van de voorbeelden daarvan is het toepassen van kleikorrels (argex).

Argex korrels zijn kleikorrels die door verhitting uitzetten. Waarschijnlijk zijn ze hoofdzakelijk bekend van plantenbakken waarin ze veel gebruikt worden.

Alhoewel kleikorrels in andere bouwsituaties al wel eens zijn toegepast, liepen we bij constructeurs en bouwers aan tegen het feit dat ze er nog weinig ervaring mee hebben. Technische gegevens zijn lastig voorhanden en toepassingsvoorschriften en kennis over verwerkingssnelheid zorgen voor veel onzekerheid in de voorbereidingsfase. We besloten om bij ons plan te blijven en de kleikorrels toch toe te passen. En gelukkig is de verwerking erg meegevallen. We kwamen er bovendien achter dat het gebruik nog een aantal andere voordelen had, zoals schoon werken dus een perfecte aansluiting tussen leidingen en isolatiemateriaal. De kleikorrels die we over hebben, gebruiken we later in de plantenbakken in het gebouw.

Ook is gekeken hoe we aan het eind van de levenscyclus van het gebouw alle materialen weer uit elkaar kunnen halen. Door het gebruik van deze kleikorrels is dat heel goed mogelijk. Op de kleikorrels is vervolgens een betonlaag (zie blogitem “Betonloos?”) gestort. Deze betonlaag is alleen te storten door de toepassing van een folie tussen de kleikorrels en het beton. Een duurzaam alternatief voor deze folie bleek helaas niet voorhanden, dus hebben we traditionele PE-folie toe moeten passen.

Tijdens ons project gaan we risico’s niet uit de weg, maar kijken we ook zorgvuldig hoe we deze binnen het aanvaardbare kunnen houden. In dit geval heeft dat goed uitgepakt!

Bert van Helvoirt (bert@shft.nl)

Van Helvoirt Groenprojecten realiseert momenteel één van de duurzaamste kantoorpanden van Nederland. Voor de realisatie van dit kantoor is een Bouwteam+ opgericht. Bouwteam+ is een concept van Wim van Dijk van Klostermann Nederland BV en wordt in de praktijk gerealiseerd in samenwerking met Bert van Helvoirt van SHFT. Daarom zullen we ook op deze website schrijven over dit unieke project.