FarmLab, een Open Source Boerderij anno 2015 - 18/12/2015

Share

Het idee van Rob Denissen ten aanzien van zijn Open Source Boerderij is het openstellen van zijn boerderij om enerzijds het boerenbedrijf te helpen aan nieuwe ideeën en perspectieven binnen een Farmlab en anderzijds om een plek te bieden waar die ideeën geprototyped en uitgetest kunnen worden. Na het eerste jaar betrokkenheid bij de Open Source Boerderij heb ik het net eens opgehaald.

We hebben dit jaar een aantal co-creatiesessies georganiseerd met teams van creatieve denkers en inhoudelijk experts. Zo is er een aantal concepten ontwikkeld die vervolgens verder uitgewerkt zijn, is er gerekend aan nieuwe business opportunities en is er een stedenbouwkundige/landschappelijke visie gemaakt voor de afstemming van de plannen met diverse overheden. We staan nu op het punt om alle ideeën en ruwweg uitgewerkte kansen te trechteren en in detail uit te werken.

Eén van de concepten heeft de naam NPK. Deze afkorting, die ook staat voor kunstmest (natrium, fosfaat en kali), hebben we omgedoopt tot Natuurlijk Producerende Koeien. Vanuit het idee van een circulaire economie hebben we alle stromen in beeld gebracht, waaronder de financiële- en de nutriëntenstromen. We hebben hierbij zo onze vragen gesteld en bedenkingen geplaatst over de logica achter allerlei processen. Waarom kopen we bijvoorbeeld melkpoeder voor de kalfjes als we onze eigen melk tegen zo’n slechte prijs verkopen. Als je dat uitdiept zijn er allerlei redenen waarom dit nu zo werkt. Met enige creativiteit kom je op alternatieven die natuurlijker en kosteneffectiever lijken. De volgende stap is dan ook om deze alternatieven uit te testen om te bezien of het ook echt werkt. En dat is nou het mooie van de Open Source Boerderij: ideeën gecreëerd in het Farmlab kunnen gelijk uitgetest kunnen worden op een ‘echte’ boerderij.

Dit is slechts één concreet voorbeeld van onze ideeën en concepten. Heb je interesse om meer van Rob z’n ideeën te horen of om mee te doen, volg hem dan op twitter @koeienrob of kijk hier.

Wil je meer weten over SHFT of wat we voor jou kunnen betekenen, neem dan contact met mij op.

Bert van Helvoirt