Groene gebouwen internationaal in de aandacht - 25/05/2012

Share

Op dit moment wordt in Milaan het “Bosco Verticale” gebouwd. De door Stefano Boeri ontworpen groene woontorens zijn een vorm van duurzame bouw waarin de functies van groen ingezet worden bij de realisatie van een leefbaar en energiezuinig gebouw.

De gewichtsrestricties bij het verticale bos zijn verwaarloosbaar: de beplanting kan groeien in betonnen bakken. Echter zijn in het Milanese klimaat de uitdagingen groot, met name ten aanzien van de groei van beplanting, de hoeveelheid water die de beplanting gebruikt en het daadwerkelijk effect op de luchtkwaliteit.

In Nederland ontwikkelde SHFT Het Stadsbos©, een lichtgewicht systeem waarmee een functionele boombeplanting op daken gerealiseerd kan worden. Zaken als watergebruik en luchtfilterende werking zijn in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg al wetenschappelijk onderzocht en inzichtelijk gemaakt. Tilburg had in 2011 de primeur van het Stadsbos.

Zowel Het Stadsbos als het Verticale Bos laten zien dat het gelukkig niet alleen bij tekenen blijft in de nieuwe groene architectuur. Het “Bosco Verticale” is nu in aanbouw en zal in 2013 opgeleverd worden.

Mocht u ideeën of plannen hebben met functioneel groen, dan assisteert SHFT u natuurlijk graag bij de technische uitwerking en functionele onderbouwing, en wel binnen de door u gestelde financiële en architecturale voorwaarden.

Joris Voeten