Steeds grotere rol voor groen en natuur - 21/03/2012

Share

Steeds meer mensen raken doordrongen van het feit dat groen de gezondheid bevordert. Onderzoek wijst keer op keer uit dat een groene leefomgeving cruciaal is en dat mensen veel gezonder zijn als zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Dit zorgt er voor dat groen en de natuur weer een steeds grotere rol spelen in de samenleving.

Zo is een groene leefomgeving van groot belang voor de gezondheid en de ontwikkeling van opgroeiende  kinderen. Natuurlijke speelplekken, bijvoorbeeld schoolpleinen en speeltuinen, leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en verminderen de kans op overgewicht. Bovendien stimuleert het gebruik van natuurlijk materialen onder andere de creativiteit en het oplossingsgericht denken van kinderen. (1)

Ook volwassenen varen wel bij een groene omgeving. Zo heeft onderzoek onlangs uitgewezen dat medewerkers op groene bedrijfslocaties beter presteren.  Onder andere doordat in een frisse, gezonde en inspirerende werkomgeving de arbeidsproductiviteit toeneemt en de verzuimkosten dalen. De positieve invloed van groen op stress en welbevinden van mensen is meermaals wetenschappelijk aangetoond. (2)

Natuurlijke omgevingen krijgen ook steeds meer aandacht in de gezondheidzorg. Voor verschillende patiëntgroepen zijn passende groene oplossingen te ontwikkelen. Denk daarbij aan de oncologie (kanker), dementie of stress gerelateerde klachten, zoals burnout.

Een concrete oplossing voor deze laatste groep is het Vitura VitaliteitCentrum. Dit centrum biedt een aantal preventieve en curatieve programma’s aan met als doel stress gerelateerde problemen, zoals burnout, en langdurige stressklachten effectief aan te pakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een in Zweden ontwikkelde methode waarin groene (buiten)ruimten en een medische multidisciplinaire benadering een belangrijke rol spelen. Een dergelijke multidisciplinaire aanpak bestaat nog niet in Nederland, maar zal gezien de zeer positieve resultaten in Zweden, een nuttige aanvulling zijn op de bestaande Nederlandse behandelmethoden.

Omdat SHFT kansen ziet voor het inzetten van groen voor de kwaliteit en effectiviteit in de gezondheidzorg , is SHFT nauw bij de ontwikkeling van het eerste Vitura VitaliteitCentrum betrokken.

Maartje Pinxteren
1)     Bron: Het laatste kind in het bos – Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur, Richard Louv
2)     Bron: Landscape planning and stress, Patrik Grahn