Happy Planet Index - 28/11/2010

Share

Ik krijg vaak de vraag voorgelegd hoe je het duurzaamheidseffect van innovaties kunt kwantificeren, omdat mensen dit effect willen meenemen in het ontwerpproces of als criterium bij het kiezen tussen twee varianten.

In 2007 hebben we in kaart gebracht wat de verschillende mogelijkheden zijn om duurzaamheid te kwantificeren. Veel gebruikte methoden zijn: Certificatie, Life Cycle Assesment (LCA) waarbij je in kaart brengt wat de ecologische gevolgen zijn van een product over de hele levens cyclus, ecologische voetafdrukken waarbij je een grove berekening aan de hand van het gebruik van fossiele brandstoffenbij de productie en Cradle to Cradle (C2C) waarbij er naar gestreefd wordt zoveel mogelijk onderdelen van product te hergebruiken.

Sinds kort is er ook de Happy Planet Index waarbij naast de ecologisch voetafdruk ook de verwachte levensduur en de mate waarin de bewoners gelukkig zijn wordt meegenomen. De HPI maakt het daardoor mogelijk om landen te vergelijken en geeft daarmee aan waar het ons persoonlijk echt om gaat; welzijn voor de lange termijn, een gelukkig en betekenisvol leven en – wat belangrijk is voor onze aarde – een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. En dat koppelt de thema’s gezondheid en duurzaamheid – thema’s waarop we ons binnen SHFT op richten – aan elkaar.

De Happy Planet Index wordt nu vooral ingezet om landen met elkaar te vergelijken. SHFT wil deze index ook  toepasbaar maken voor de business omgeving en dan met name als een instrument bij het ontwikkelen van producten en diensten die betekenisvol zijn voor de lokale bevolking. Heb je al ervaring of zou je ook iets met de HPI willen, laat het dan weten. Wij staan er open voor.

Bert van Helvoirt