Hof in de wijk, de kracht van gemeentelijk groen - 10/02/2015

Share

De huidige tijd, waarin gezocht wordt naar burgerkracht en participatie in de maatschappij, vraagt om een serieuze verandering na een periode die zich kenmerkte door individualisme. Hoe kun je er zijn voor elkaar als je elkaar niet eens kent?

De buitenruimte is van iedereen. Daar ben je niet bij iemand op bezoek. Initiatieven zoals buurtmoestuinen blijken een positief effect te hebben op de sociale cohesie in een wijk. Inzet van de openbare ruimte als middel om de mensen weer dichter bij elkaar en bij zichzelf te brengen biedt dan ook grote kansen.

Door de natuur (ecosystemen) te bestuderen, valt heel veel te leren over hoe je omgaat met veranderende tijden. Ecosystemen ontwikkelen zich niet om te groeien, maar om veranderde omstandigheden te overleven. Door zich aan te passen weet de natuur altijd een oplossing te vinden als antwoord op die veranderde omstandigheden.

De actuele maatschappelijke uitdagingen betreffen overigens niet alleen sociale aspecten (hoe gaan mensen met elkaar om) maar ook het milieu; Hoe gaan we om met onze aarde, met onze voedselproductie? Vanuit de wijk zul je deze problemen niet zomaar op kunnen lossen, maar als steeds meer mensen de kracht van de natuur leren kennen en waarderen, zullen ook steeds meer mensen doordrongen raken van het belang van een duurzame wijze van omgaan met de natuur. En als er heel veel mensen op kleine schaal iets doen, wordt zorgzaam omgaan met elkaar en met de aarde uiteindelijk gemeengoed en vanzelf groot.

In het concept ‘Hof in de Wijk’, in de praktijk opgezet door Van Helvoirt Groenprojecten en doorontwikkeld door SHFT, wordt het openbare groen onderhouden vanuit een centrale plek in de wijk door professionals in samenwerking met bewoners die daar een bijdrage aan willen leveren of die baat hebben bij het werken in het groen. De Hof zelf biedt een beschutte aangename plek dichtbij huis, waar elke generatie naar toe kan komen om zich te ontspannen en te genieten, het groene vak te leren en werkervaring op te doen, voedsel te verbouwen en te oogsten, zich te verwonderen over het mooie van de natuur, kennis op te doen voor in de eigen tuin, mee te doen aan wijkprojecten en elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Slim omgaan met bestaande geldstromen, het verbinden van budgethouders, inzet van natuur als instrument voor de wmo en in de zorg, innovatieve oplossingen voor biodiversiteit en water, social innovation, het zijn allemaal wegen die SHFT eerder heeft bewandeld met haar opdrachtgevers om te komen tot creatieve oplossingen die zowel de kwaliteit van leven van wijkbewoners als het milieu een positieve impuls bieden.

Voor meer informatie, bel of mail mij gerust.

Jasperina Venema
jasperina@shft.nl
06-52396003