Innovatieve ZoekWijzer ‘live’ tijdens de Social Innovation Week - 29/10/2015

Share

Namens SHFT ben ik al enige tijd betrokken bij de Brabantse Proeftuin Dementie. In mijn rol begeleid ik onder andere, waar nodig, Communities of Practice (CoP). Daarbij maak ik vooral gebruik van het denken in ecosystemen zoals we dat bij SHFT bedacht hebben en graag doen.

De Brabantse Proeftuin Dementie heeft de Community of Practice (CoP) gekozen als middel om te komen tot innovaties die nodig zijn om te bereiken dat mensen met dementie langer op een prettige wijze thuis kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers minder belast worden. Een CoP is een open lerend netwerk, waarin innovatieve producten en diensten worden doorontwikkeld, getoetst en geïmplementeerd. Partijen die op wat voor manier dan ook belang hebben bij de te ontwikkelen producten of diensten, brengen hun kennis en ervaring bijeen en werken zo samen aan de beste oplossing. Shared knowledge, shared values en shared savings zijn daarbij de kernwaarden.

Tijdens de European Social Innovation Week (ESIW15), zijn we ‘live’ aan de slag gegaan met de CoP ZoekWijzer. Er zijn heel veel producten en diensten voor mensen met dementie ontwikkeld. Een webshop biedt een hele goede kans voor de verkoop van deze producten. Maar de doelgroep is heel specifiek. Dat merkte ook de directie van de Thuisleefgids, die al bezig was met het opbouwen van een webshop. Zij zochten de samenwerking met de Brabantse Proeftuin Dementie vanuit de overtuiging dat meer kennis van dementie bij zou kunnen dragen aan het ontwikkelen van een goede keuzeassistent. Met hulp van zo’n keuzeassistent komen de ontwikkelde producten en diensten gemakkelijker terecht bij de mens met dementie.

Hoe zoeken mensen met dementie of hun mantelzorgers op internet naar ondersteunende producten of diensten? Wat zijn hun speciale behoeften daarbij? Welke informatie over het verloop van het ziekteproces is hierbij van belang? Hebben andere gebruikers, zoals dementieconsulenten en casemanagers, wellicht ook baat bij een website waarop informatie te vinden is over deze producten?

Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst op 18 september jl. Het onderwerp past natuurlijk perfect in ESIW15. Als partijen met een verschillende achtergrond op basis van respect en vertrouwen hun kennis met elkaar gaan delen, onstaat vanzelf nieuwe kennis!

Tijdens de bijeenkomst is er intensief samengewerkt tussen mensen met dementie, mantelzorgers, ondernemers, onderzoekers en zorgprofessionals, waaronder een geriater, dementieconsulenten en casemanagers. En dat leverde veel nieuwe inzichten op. Aan de hand van drie verschillende modellen voor de opbouw van een website hebben mensen met dementie en mantelzorgers enerzijds en dementieconsulenten en casemanagers anderzijds aangegeven wat goed werkt en wat ze wel of niet als plezierig ervaren. Ondernemers en onderzoekers hebben meegekeken en geluisterd naar hetgeen er ter tafel kwam. Dit leidde tot veel vragen, opmerkingen en aanvullingen, die nu verder getoetst kunnen worden. En dat gaat direct bijdragen aan de ontwikkeling van een website die, mensen die werken of leven met dementie, helpt door de bomen het bos weer te zien.

De bijvangst van de samenwerking tijdens deze ochtend is dat de CoP uitgebreid wordt. Mensen met diverse achtergronden, van gebruiker tot zorgprofessional en productontwikkelaar hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij de CoP ZoekWijzer om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gedroomde website, die helpt datgene wat ondersteuning biedt op een plezierige wijze bij de gebruiker te krijgen.

Zowel de voorbereiding van de sessie als het begeleiden ervan was een intensief proces. Wie nodigen we uit, wat wordt de werkvorm, welke vragen stellen we, waar zitten de valkuilen van deze bijeenkomst? En hoe zorgen we ervoor dat de deelnemers niet gelijk in oplossingen voor de website gingen denken. We zochten immers niet naar een beter idee voor de website, maar naar de manier waarop mensen met dementie zoeken naar hulpmiddelen en naar de wijze waarop zorgprofessionals daar een bijdrage in kunnen leveren.

Ik ben blij dat ik namens SHFT een bijdrage heb kunnen leveren aan deze ontwikkelingen, want Social Innovation en innovaties in het algemeen zijn onlosmakelijk met SHFT verbonden!

Jasperina Venema