Innoveren volgens het nieuwe kabinet - 27/10/2010

Share

Om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken wil het nieuwe kabinet gericht beleid gaan voeren ter bevordering van innovatie en ondernemerschap, onder meer door stimulering van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Innovatie is voor alle sectoren van het bedrijfsleven van vitaal belang bij de productontwikkeling en export. Focus ligt daarbij op de topgebieden van Nederland, zoals water, voedsel, tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie,logistiek en creatieve industrie met extra aandacht voor agrofood-sector.

Innovatie is daarom samen met Landbouw ondergebracht bij Economische Zaken. Deze keuze komt echter niet tot uiting in de begroting. Ondanks deze keuze, wordt het regionaal economisch beleid van de rijksoverheid geschrapt en gedecentraliseerd en komt de bal bij regionale ontwikkelingsmaatschappijen te liggen. Ook het FES-fonds wordt niet verder gevoed en de onbelegde ruimte komt ten goede aan de algemene middelen. Daarnaast is er een besparing ingeboekt op het onderzoeksbudget van universiteiten en hogescholen. Volgens ons een gemiste kans omdat juist in een tijd dat het economisch niet goed gaat, vol en anticyclisch ingezet moet worden op innovatie. Jammer dat dit nieuwe kabinet hierbij niet het juiste signaal geeft.