Natuur als WMO instrument; SHFT en de participatieladder, a nature based solution - 12/02/2015

Share

De natuur heeft verschillende functies en biedt een handreiking bij het vinden van oplossingen voor veel vraagstukken. Een organisatie kwam bij ons met de vraag hoe de natuur bij zou kunnen dragen aan de realisatie van het doel van deze organisatie: mensen perspectief bieden bij het nemen van de volgende stap op de participatieladder. Het betreft hier mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt.

Mensen die worden ingeschaald op de onderste trede van de participatieladder leven geïsoleerd. De bovenste trede staat voor betaald werk. Tussen deze uitersten zitten nog vier treden (klik hier voor meer informatie over treden van de participatieladder).

Het mooie van natuur is dat het bijzonder veel te bieden heeft. Het is inmiddels bijvoorbeeld gebleken, dat gezamenlijk verblijven in een tuin de sociale cohesie bevordert. De buitenruimte is niet van iemand in het bijzonder, maar van iedereen een beetje en dat verandert onderlinge verhoudingen. Het is ook bekend dat groen/natuur een positieve invloed heeft op het welbevinden van mensen (zie www.vitura.nl). Door een zorgomgeving zo in te richten dat mensen toegang hebben tot natuur kan van dit gegeven gebruik gemaakt worden bij welbevinden en herstel. Het lijkt zo simpel, maar hier is nog een wereld te winnen.

Activiteiten in de groene buitenruimte zorgen daarnaast voor de stimulans van het ontwikkel-/leervermogen. En dat brengt mensen verder. Vanuit ons “Hof in de Wijk” concept hebben wij ervaring met het inzetten van groen en natuur met als doel het oplossen van specifieke problemen in een wijk.

Veel instellingen voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt hebben groen in de directe omgeving. De kansen liggen daar dus voor het oprapen! Door slimme combinaties te maken tussen zorg, zinvolle activiteiten en werk op eigen terrein én door vervolgens een goede samenwerking met  groenondernemers te zoeken, kan er meer bereikt worden met dezelfde middelen.

De grootste uitdaging is om de vaak functionele manier van taakverdeling binnen (zorg)organisaties te veranderen naar een meer fluide aanpak. SHFT helpt organisaties om de energie van mensen, middelen en ideeën weer te laten stromen.

Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Jasperina Venema