Nieuwe bedrijvigheid gaat langs andere lijnen - 27/10/2010

De wereld waarin we leven wordt steeds meer een grote knoop van relaties. Een groot netwerk van partijen die op ongelooflijk veel manieren met elkaar in verband staan. Alles hangt met elkaar samen. Onbedoeld hebben we hierdoor ook onze problemen ge-netwerkt, waardoor ze bijzonder complex zijn geworden. Als alles immers met elkaar samenhangt, kun je geen problemen meer isoleren, opsplitsen in oplosbare delen of door een machtsuitspraak de wereld uit helpen. De traditionele manieren om problemen op te lossen, werken niet meer. We hebben dit gezien in de financiële- en economische crisis, maar ook bij tal van energie- en duurzaamheidsvraagstukken.Een tweede ontwikkeling is dat de toegang tot kennis gemakkelijker is dan ooit tevoren. Op dit moment wint niet degene die het meeste weet, maar degene die het snelste experimenteert en leert . De macht ligt niet meer bij de kennis, maar bij het verbinden van gestolde kennis tot nieuwe kennis. De snelheid waarmee dit gebeurt en de wijze waarop kennis vertaald wordt naar nieuwe bedrijvigheid zorgt voor voorsprong.

De consequentie van deze twee ontwikkelingen is dat nieuwe bedrijvigheid zich langs andere lijnen ontwikkelt dan voorheen. Succesvolle resultaten ontstaan niet meer vanuit een brainstorm met ad hoc ideeën waar een selectie uit gemaakt wordt, maar vanuit het gestructureerd ontwikkelen vanuit bestaande kennis.