Nutriënten worden schaarser - 28/12/2010

Share

Vandaag stond er een artikel in de telegraaf met de kop Mest straks goud waard. Het artikel sluit mooi aan bij een van onze huidige projecten.

Sommige nutriënten worden schaarser. Neem bijvoorbeeld fosfaat. Europa is van de grootmachten het meest afhankelijk van de import van fosfaat. Vrijwel de gehele voorraad moet van buiten het continent komen. Jaarlijks importeert Europa ongeveer 6 kg fosfaaterts per inwoner. Dit komt overeen met 2,2 miljoen ton fosfaat per jaar. Op termijn wordt een tekort aan fosfaat voorzien om de voedselvoorziening van Europa zeker te stellen. De kosten van fosfaat zijn afgelopen jaren fors gestegen. Aan de andere kant hebben we in Nederland nog steeds een overschot aan dierlijke meststoffen.

Opvallend daarbij is dat we het nooit over het ‘mestprobleem’ van 16 miljoen Nederlanders hebben. Dat blijft toch ook ergens?! Op dit moment zijn we samen met partijen uit de voedselverwerkingindustrie en de land- en tuinbouw in kaart aan het brengen hoe we deze kringlopen meer gesloten kunnen krijgen en op welke wijze we de vrijgekomen nutrieten nu en in de toekomst economisch rendabel af kunnen zetten.

We willen met dit inzicht kennis opbouwen over rendabele en duurzame oplossingen, zodat het mes aan meerdere kanten snijdt. We lossen een mestprobleem op, we verduurzamen de Europese landbouw, we worden minder afhankelijk van nutriëntenimport en we creëren nieuwe economische bedrijvigheid.

Deze kennis geeft invulling aan een veel breder kennisveld – de zogenaamde cleantech – dat de komende jaren op gaat komen. Nederland heeft op basis van haar historie met water en landbouw de ingrediënten in huis om dit vakgebied internationaal invulling te geven. Laten we dat gaan doen.

Heb je interesse om mee te denken? Dat kan. Neem contact met me op via bert@shft.nl.

Bert van Helvoirt

(http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/8602551/__Mest_straks_goud_waard__.html)