Onze toekomst? Die maken we zelf! - 11/11/2014

Share

Met de huidige kennis en beschikbare technieken zouden steden, en de gebouwen daarin, per definitie energie- en waterneutraal ontworpen en gerealiseerd moeten worden. Steden moeten hierin gezien worden als een zo goed als circulair systeem, en zo als integraal onderdeel van de gehele omgeving waarin ze staan.

In 2050 woont naar verwachting 80% van de wereldbevolking in steden. Het is echter nú al onze verantwoordelijkheid om voldoende kwalitatief hoogwaardige (groene) ruimte in die steden te realiseren zodat toekomstige generaties in steden kunnen wonen die duurzaam, leefbaar, gezond en comfortabel zijn.

In het ontwerp en het investeringsregime voor die steden en de gebouwen in die steden, moeten alle functies en waarden voor de 3P’s (people, planet en profit), integraal en op de lánge termijn gewogen worden. Puur financiële afwegingen gebaseerd op financieel gewin op de korte termijn hebben daarin wat ons betreft geen plaats.

Utopie? On-mogelijk? Als we vijftig jaar geleden al een man op de maan konden zetten met een raket die met bouten moeren bij elkaar gehouden werd en met een vluchtcomputer met het rekenvermogen van een hedentendaags analoog horloge, zeg dan niet dat we voor de uitdagingen nu op aarde geen oplossing kunnen bedenken. Een gebrek aan oplossingen wordt slechts veroorzaakt door een gebrek aan fantasie, of het zoeken van de oplossing in een te klein kader.

Indien we aan de visie van leefbare en circulaire steden de komende vijftien jaar geen invulling weten te geven, dan zal dat leiden tot wereldwijde conflicten door grondstoffen schaarste en zal het concept van ‘de succesvolle stad’ falen, met leegloop van de urbane gebieden tot gevolg. En beide gevolgen zijn in de geschiedenis van de mensheid niet de eerste keer. We zouden er goed aan doen onze verdere ontwikkeling te laten inspireren door bestaande duurzame en circulair functionerende ecosystemen, en niet door onze eigen geschiedenis.

Het is met alle beschikbare kennis, kunde en techniek simpelweg aan toekomstige generaties niet uitlegbaar waarom we niet nú maximaal insteken op de ontwikkeling van toekomstige leefbare en circulaire steden, waar wij als bedenkers, ontwerpers, bouwers en ouders nog lang trots op kunnen zijn. En ook van kunnen genieten!

Ben je het hiermee eens? Of niet? Wil je meedenken? Neem dan contact met me op.

Joris Voeten