Pilots Natuurproject voor kinderen gestart - 15/03/2016

Share

Recent zijn vier pilots gestart gericht op natuurbeleving en contact met dieren voor kinderen in de vrouwenopvang. De pilots zijn geïnitieerd in het kader van het landelijke Natuurproject dat een onderdeel is van het programma Veilige Toekomst, waarin de Federatie Opvang samenwerkt met Stichting Kinderpostzegels en Adessium Foundation.

Doel van het natuurproject is om kinderen in de opvang meer contact te brengen met de natuur en met dieren. We willen kinderen, liefst samen met ouders, positieve ervaringen meegeven die een helende werking hebben.

Uit de pilots willen we leren wat goed werkende methoden zijn om contact met natuur en dieren voor kinderen in de opvang te organiseren. Hiervoor gaat een onderzoek uitgevoerd worden door een onderzoeker die deskundig is op dit terrein.

Enkele voorbeelden:

Bij de vrouwenopvang van Kadera start de pilot Knuffelbus. Het idee in deze pilot is om dieren naar de kinderen in de opvang te brengen en om kinderen naar dieren toe te brengen om hen te verzorgen, te knuffelen en te spelen. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met verschillende organisaties die dieren hebben en worden vrijwilligers geworven.

Bij de vrouwenopvang van Kompaan en de Bocht start de pilot Healing Environment voor kinderen in de vrouwenopvang. Deze pilot is gericht op buiten spelen, contact met de natuur en moes-tuinieren. In de pilot wordt de tuin bij de nieuw te bouwen opvang zo ingericht dat het aantrekkelijk is voor de kinderen en de vrouwen om er tijd door te brengen en actief in contact te komen met natuur. Hierbij wordt samengewerkt met deskundigen op het gebied van groeninrichting en healing environment.

Bij vrouwenopvang van Het Kopland in Drenthe start de pilot knuffelboerderij. Vrijwilligers worden ingezet om met kinderen in de opvang met de dieren te spelen en te knuffelen en ze te verzorgen.

Bij de vrouwenopvang van de Safe Group start in de pilot een moestuin waar de kinderen en de vrouwen kunnen ervaren hoe het is om eigen groente en fruit te kweken en te eten uit eigen moestuin. De moestuin wordt opgezet in een besloten tuin bij een van de vrouwenopvang locaties.

Inspirerende initiatieven die zullen leiden tot veel mooie belevenissen voor de kinderen in de vrouwen. We houden jullie hier graag van op de hoogte.

Ook dát is Social Innovation!

Namens SHFT mag ik enkele van bovenstaande projecten begeleiden.

Jasperina Venema

De projecten zijn hier of op twitter via de hashtag #natuurproject te volgen.