Powered by Social Innovation - 16/10/2015

Share

Dat SHFT onlosmakelijk verbonden is met Social Innovation is een feit. De afgelopen jaren zijn we in meer of mindere mate bij talloze initiatieven betrokken.

Powered by Social Innovation is zo’n voorbeeld. Vanaf begin dit jaar werken collega Maartje en ik hierin samen met opdrachtgeefster Marieke Schoots van het Regiepunt Social Innovation binnen Midpoint Brabant. Doel: zichtbaar inhoud geven aan het programma Social Innovation om de awareness voor de toegevoegde waarde van Social Innovation te vergroten en netwerken te versterken om uiteindelijk te komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden en projecten.
Met niet veel anders dan de opdracht die we onszelf hebben opgelegd “Show don’t tell”, en een bescheiden budget, zijn we aan de slag gegaan.

Daar waar we aanvankelijk veel nadruk hebben gelegd op het framen en gebundeld aanbieden van activiteiten georganiseerd door derden (via de agenda op onze website en later ook gerichte uitnodigingen en de Buzz, onze nieuwsbrief), startten we ook snel onze eigen activiteiten. Zo organiseren we onder andere onder de noemer ‘Inspiration for Innovation’ iedere vierde donderdag van de maand een korte bijeenkomst of workshop rondom relevante thema’s of innovatieve werkvormen en methoden. Deze sessies zijn laagdrempelig en voor iedereen gratis toegankelijk. Maar ook is er driemaal per jaar een besloten programma voor de lokale overheden van de Hart van Brabant regio en Provincie Noord-Brabant met als doel raadsleden, bestuurders en beleidsmakers te betrekken bij Social Innovation icoon projecten, zoals de Proeftuin Dementie of de Jeugdwerkloosheidsvrije zone, of te informeren over actuele relevante ontwikkelingen als big data / data science en criminaliteit.

Tot nu toe heeft onze focus voornamelijk gelegen op het ontwikkelen van de basis. Er is een website, communicatiemiddelen zijn ontwikkeld, stakeholders zijn en worden nog steeds gesproken, er is een programmacommissie samengesteld en met regelmaat vinden er dus activiteiten plaats, veelal in het Midpoint Center for Social Innovation, maar ook op andere locaties in de Hart van Brabantregio en soms zelfs daarbuiten.

Persoonlijk zie ik heel erg uit naar de volgende fase. Een fase waarin we gaan verdiepen en bijvoorbeeld aandacht hebben voor community animation. Ons netwerk groeit gestaag en we zijn ervan overtuigd dat binnen dit netwerk nog meer relevante verbindingen kunnen ontstaan of versterkt kunnen worden. Dat is de basis voor innovatieve vormen van samenwerking die kunnen leiden tot co-creaties of, op zijn minst, initiatieven en projecten daartoe. Want daar doen we het tenslotte voor; het laten ontstaan van nieuwe bewegingen die een positieve bijdrage leveren aan de regionale maatschappij en economie. Het hosten en faciliteren van de learning community rondom energie neutrale woningen in de regio is zo’n voorbeeld. En zo hoop ik komend jaar mijn bijdrage te mogen leveren aan soortgelijke initiatieven.

Heb je concrete ideeën of wensen voor het programma Powered by Social Innovation of wil je gewoon eens sparren over raakvlakken en mogelijkheden, ik ga heel graag met je in gesprek!

Brigitte Musters