Vitura VitaliteitCentrum ontvangt stimuleringsbijdrage - 29/08/2011

Achmea Innovatie wordt kennispartner van Vitura
Share

Het Groene Woud (gelegen in de driehoek Eindhoven, Tilburg en Den Bosch) is een vruchtbare bodem voor economisch succes, vindt ook de Kamer van Koophandel. Daarom ondersteunt ze drie ondernemers met een kansrijk project of initiatief in Het Groene Woud met een stimuleringsbijdrage van €15.000,-.

Het Vitura VitaliteitCentrum is één van de projecten die zo’n stimuleringsbijdrage heeft ontvangen. Bij het toekennen van de subsidie heeft de Kamer van Koophandel gelet op een aantal aspecten. Belangrijkste eisen waren: aandacht voor duurzaam ondernemen en het verbinden van netwerken. Daarnaast moet het project een economische meerwaarde opleveren voor Het Groene Woud.

Eisen waar het Vitura VitaliteitCentrum zeker aan voldoet. Op dit moment zijn we in gesprek met een landgoedeigenaar uit Het Groene Woud voor de vestiging van het eerste Vitura VitaliteitCentrum op zijn landgoed. Het is onze intentie om bij de realisatie van het centrum zo veel mogelijk samen te werken met, en gebruik te maken van, lokale partners. Daarnaast zal het effect van dit Vitura VitaliteitCentrum groter zijn dan waar het primair voor bedoeld is (behandelen van mensen met stress gerelateerde aandoeningen). In dit project wordt de toegevoegde waarde van groen namelijk expliciet duidelijk. Met die kennis kunnen ook weer andere, branchedoorsnijdende, producten en diensten ontwikkeld worden. Voldoende economische kansen dus.

Naast deze financiële bijdrage, zullen we intensief met de Kamer van Koophandel samenwerken om kennis én kennissen te delen. Wij zien deze bijdrage van de Kamer van Koophandel als een bevestiging: ons project heeft potentie en is daarmee kansrijk! Deze bijdrage vormt voor ons dus een extra stimulans om ervoor te zorgen dat het Vitura VitaliteitCentrum er écht komt!

Wilt u meer weten over het Vitura VitaliteitCentrum, of denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie ervan? Neem dan gerust contact met ons op.

Bert van Helvoirt (bert@shft.nl)