Wat is Social Innovation? - 16/08/2013

Share

Goede vraag. Ook een lastige vraag. Ik vergelijk het graag met het begrip duurzaamheid een aantal jaren geleden. We hadden er nog niet echt een concreet beeld bij, maar we zagen veranderingen in de maatschappij. Of misschien beter gezegd; noodzaak tot verandering. Duurzaamheid heeft ondertussen een breed toepassingsveld en een breed draagvlak. Nu we een aantal jaren vanuit dat begrip hebben gewerkt heeft iedereen er een concreet beeld bij. Divers, maar concreet.

Wat dat betreft is er een parallel met Social Innovation. We staan voor een tal van maatschappelijke uitdagingen die nieuwe antwoorden nodig hebben, de zogenaamde grand challenges. Internet en nieuwe technologieën maken andere vormen van samenwerking mogelijk. Door de crisis -ofwel  door de nieuwe realiteit- is een noodzaak tot veranderen ontstaan. Vanuit deze noodzaak is er meer aandacht voor innovatie.

Innovation is the application of better solutions that meet new requirements, unarticulated needs, or existing market needs.”

Waarom gebruiken we de Engelse term Social Innovation en niet gewoon op z’n Nederlands sociale innovatie? Social Innovation wordt gebruikt om aan te geven dat het innovatie betreft naast technische innovatie om zo een innovatie tot een échte innovatie te maken. De term sociale innovatie daarentegen wordt in Nederland vaak gebruikt om innovatie binnen organisaties te duiden. Deze sociale innovatie moet leiden tot verbeterde processen of tot een vernieuwende manier van omgang met medewerkers. Social Innovation gaat dus veel verder. Het speelt zich af tussen burgers, bedrijven, overheden, onderwijs en/of kennisinstellingen.

Social Innovation is vaak ingestoken vanuit een puur maatschappelijke kant. Er is echter ook steeds meer aandacht voor de economische aspecten ervan. Ondernemerschap zorgt ervoor dat nieuwe mogelijkheden omgezet worden in nieuwe producten en diensten, zodat mensen ze ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Midpoint Brabant ziet dan ook mogelijkheden om tegelijkertijd maatschappelijke én economische waarde te creëren met de initiatieven die zij ontplooit rondom Social Innovation.

Om Social Innovation meer handen en voeten te geven, hebben we onder andere het initiatief genomen tot het organiseren van de European Social Innovation Week. Iedereen die met initiatieven bezig is die iets met Social Innovation te maken hebben, kan het podium krijgen om zijn/haar initiatief onder de aandacht te brengen, cocreatie-sessies te organiseren en nieuwe samenwerkingen te smeden. Er hebben zich al diverse partijen aangemeld, het lijkt een hele mooie week te worden!

Bert van Helvoirt