Zee Sla(g) voor Eiwitten - 28/03/2011

sea lettuce
Share

Rudy Rabbinge, Universiteitshoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid rapporteert dat er tot 2040 wereldwijd een verdubbeling van de plantaardige productie nodig is. Onder andere door de groeiende welvaart in landen als India en China, waardoor daar de vraag naar dierlijke eiwitten (die veel groene grondstoffen vergen) stijgt.

Gelukkig doet Ronald Osinga op WUR onderzoek naar de mogelijkheden om op grote schaal sla (zeesla) te produceren in de oceanen. Met collega Willem Brandenburg van Plant Research International rekende hij uit dat een ‘zeetuin’ van 180 duizend vierkante kilometer (0,05% van de totale oppervlakte oceanen) zeesla genoeg is om de totale wereldbevolking van voldoende eiwit te voorzien. Bijkomend voordeel van de zeesla is de pH verhogende werking, waardoor koraalriffen beschermd kunnen worden tegen de steeds verder “verzurende” zee. En niet te vergeten dat een toekomstige zeetuin, daar waar nu geen zeesla groeit, ook een stuk CO2 vastlegt.

Grote uitdagingen om de Circulaire Economie opgebouwd te krijgen kunnen ook aangepakt worden door klein te beginnen. Zo zijn we nu in voorbereiding om voor een klant met een productiefaciliteit een zo veel mogelijk gesloten koolstof kringloop op eigen terreinen op te zetten. Elementen in de aanpak zijn de mogelijkheden zelf energie op te wekken (en daarmee minder CO2 uit te stoten), zelf CO2 vast te leggen in een korte gesloten kringloop in natuur en landbouwgronden, en de mogelijkheden van eigen waterfiltering in infiltratie. En dat in combinatie met een verbetering van het klimaat (warmte) op de terreinen en educatie over de functies van natuur voor bezoekers.

Uiteraard publiceren we, zodra beschikbaar, meer informatie op deze site. Heeft u zelf wensen en ambities in de richting van Circulair Economisch Verantwoord Ondernemen (CEVO), neem dan contact op met Joris Voeten (joris@shft.nl).