Overtuiging

Share

Onze huidige manier van leven, wonen en werken kan zoveel beter, moét zelfs beter! Wanneer we onze reeds eeuwenoude link met de natuur respecteren en herstellen is dat niet alleen goed voor ónze gezondheid en welzijn, maar ook voor die van de generaties na ons. Een zorgvuldiger gebruik van grondstoffen en energie is daarbij echter noodzakelijk.

Deze overtuiging biedt kansen aan de hedendaagse economie. Dat is gelukkig geen toekomstmuziek; verbeteringen en oplossingen zijn al voorhanden. Innoveren maakt hierbij het verschil tussen uitsterven of overleven.

Deze “nature based” vernieuwingen ontstaan niet alleen door verdieping maar ook door de verbinding van vakgebieden. Door kennis en netwerken te verbinden ontstaan onontgonnen ecosystemen waarin nieuwe energie gemobiliseerd wordt en co-creatie mogelijk is. Het resultaat is duurzame economische én maatschappelijke meerwaarde.

Natuurlijk
Hoe ga je om met complexiteit? Wij denken dat we zaken niet per definitie eenvoudiger kunnen maken, maar er wel anders mee om kunnen gaan. We proberen te leren van de natuur en gebruiken haar als inspiratiebron voor natuurlijke innovaties. Natuurlijke innovaties zijn innovaties die gebruik maken van principes, materialen en/of technologieën uit de natuur.

Structureel
Innovatie is volgens ons geen eenmalige actie. Een bedrijf zou zich regelmatig opnieuw uit moeten vinden, of in ieder geval onderdelen ervan. Door niet alleen aandacht te besteden aan de primaire processen, maar ook aan de toekomst, wordt nieuw bloed aan de organisatie toegevoegd wat de continuïteit van de organisatie ten goede komt.

Sociaal
Social Innovation is het creëren van maatschappelijke én economische waarde door nieuwe samenwerkingsvormen en bijpassende businessmodellen. Dit gedachtengoed past erg bij ons, we proberen dan ook zoveel mogelijk volgens deze methodiek te werken. Dat betekent dat we niet meer werken vanuit één sector of branche, maar vanuit concepten. Concepten zijn oplossingsrichtingen voor maatschappelijke vraagstukken ook wel “big challenges” genoemd. Hierbij hebben we niet de intentie om een allesomvattende oplossing te bedenken, maar zoeken we naar kleine stappen om eerste resultaten in die richting te realiseren. Uiteraard is ondernemerschap daarbij ook belangrijk; er moet ook een duurzaam economisch perspectief in zitten.