Postbus 145, 5056 ZJ Berkel-Enschot / info@shft.nl Taal: Nederlands / English

FARM:LAB

Rob Denissen van de De Piet van Meintjeshoeve staat voor de keuze om de stallen op het boerenbedrijf te vernieuwen. Vanuit de logica van het huidige boerenbedrijf zou Rob moeten streven naar schaalvergroting. Rob kiest er echter voor om het aantal koeien die …

Lees verder

Brabantse Proeftuin Dementie

Veel beproefde producten/diensten die het (langer) zelfstandig thuis wonen van mensen met dementie kunnen ondersteunen, worden in de praktijk nog té weinig gebruikt. Wat staat grootschalig gebruik hiervan in de weg? Hoe slaan we de brug naar dagelijks gebruik door …

Lees verder

Midpoint Center for Social Innovation

Het Midpoint Center for Social Innovation (MCSI) is het vlaggenschip voor social innovation in de regio. Het is hiermee de broedplaats van ondernemerschap en innovatie met als ultiem doel het creëren van maatschappelijke én economische (meer)waarde. De deur van het …

Lees verder

Hal 88 | Werkplaats voor Ondernemerschap en Innovatie

Doel van Stichting Hal 88 is het regionale bedrijfsleven vooruit te helpen door ondernemersondersteuning in de regio effectiever en meer vraaggericht te maken. De partners verbinden, ieder vanuit een eigen achterban en eigen doelstellingen, hun diensten en netwerken met elkaar op …

Lees verder

Park Stanislaus

Beneficial Green

Park Stanislaus is een woonzorgcentrum voor mensen met onder andere dementie. Het is bewezen dat de nabijheid van groen en natuur een heilzaam en ontspannend effect kan hebben op mensen met dementie; het stimuleert de zintuigen, bevordert het bewustzijn van …

Lees verder

Evidence Based Designed Healing Environment Radboud umc

Voor de afdeling Psychiatrie van het Radboud umc werkt SHFT samen met Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten aan een ontwerp voor de terreininrichting rond de nieuwbouw. Voor een universitair medisch centrum is bewijs heel belangrijk. De inrichting van de nieuwbouw is dan ook …

Lees verder

European Social Innovation Week

Het begon met het PathFinder project dat Bert van Helvoirt op verzoek van Midpoint Brabant opzette en uitvoerde in 2013. Tijdens dit project ontstond de behoefte om te laten zien wat er gerealiseerd was door deze creatieve innovatoren. Maar al snel bleek een dag …

Lees verder

Powered by Social Innovation

Powered by Social Innovation is een initiatief van Midpoint Brabant en vormt een platform voor de regio waarop initiatieven, evenementen, kennis en partijen rondom Social Innovation te vinden zijn. Doelstelling van het platform is invulling en inhoud te geven aan …

Lees verder

Workshops

Wilt u uw organisatie verduurzamen, maar weet u niet hoe? Wilt u aan de slag met Social Innovation, maar weet u niet hoe te beginnen ? Of wilt u slimmer en structureel innoveren binnen uw organisatie? Dan kunnen wij u …

Lees verder

MVO 013

Afgelopen jaren is door gemeente Tilburg en koplopers op het gebied van MVO fors ingezet op de bewustwording van en het informeren over de kansen en mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven in de regio Tilburg. Dit is primair …

Lees verder

De Smederij

De Spoorzone in Tilburg (de voormalige NS werkplaats) beslaat het gebied tussen de Ringbanen West en Oost en staat vol met cultureel erfgoed. Het is een aantrekkelijke locatie onder andere omdat deze in het centrum van Tilburg ligt. Toch kennen veel …

Lees verder

Conceptontwikkeling Stadscampus

De Spoorzone in Tilburg (de voormalige NS werkplaats) is momenteel volop in ontwikkeling. Zo is het de bedoeling dat er over een aantal jaren de Stadscampus van Tilburg verrijst. Een aantal partijen, waaronder Fontys Hogescholen, gemeente Tilburg en de Bibliotheek …

Lees verder

Nature Assisted Healthcare

Binnen de gezondheidzorg rijst een aantal (potentiële) problemen. Door de hedendaagse technische mogelijkheden worden levens verlengd en verbeterd. Op zich een positieve ontwikkeling natuurlijk. Maar daarmee neemt ook het aantal ouderen en de vraag naar zorg, waaronder ook een deel …

Lees verder

Pathfinders

Pathfinders is een project op het gebied van social innovation dat we ontwikkelen namens Midpoint Brabant. Midpoint Brabant is het regionaal economisch samenwerkingsprogramma van de regio Midden-Brabant. Daarin zetten ondernemingen, onderwijs en overheid de historisch gegroeide samenwerkingstraditie voort in een eigentijdse …

Lees verder

Bomenzand+

Alles raakt ooit op. Tenzij wij mensen, net als de natuur, onze grondstoffen (eigenlijk gewoon “stoffen”) opnemen in cyclische stromen. Samen met een aantal partners ontwikkelde SHFT Bomenzand+. Bomenzand+ is een Cradle to Cradle toepassing waarbij een niet herbruikbare fractie van …

Lees verder

Bierbrouwerij De Koningshoeven

Wat voor de één afval is, kan voor de ander van waarde zijn. Zo ook het afvalwater van Bierbrouwerij De Koningshoeven. Water wordt nu via het riool afgevoerd, maar kan dat water niet dienen als “grondstof” voor de omringende natuur …

Lees verder

Duurzaam Bouwen

Sustainable office

SHFT faciliteert en denkt mee aan de totstandkoming van een nieuw kantoorgebouw voor Van Helvoirt Groenprojecten. Bij dit project wordt de visie van SHFT op duurzame bouw zoveel mogelijk doorgevoerd. Het gebouw moet uiteindelijk inzicht geven in de mogelijkheden om …

Lees verder

Bouwteam +

De bouwpraktijk van gisteren sluit niet meer aan bij de eisen van morgen. In de markt van morgen hebben kopers het voor het zeggen. Bouwers moeten echte toegevoegde waarde leveren. Om dat te bereiken moet de samenwerking met de klant …

Lees verder

Vitura

De natuur heeft enorm veel invloed op ons gevoel van welbevinden en onze gezondheid. We zijn dat echter vergeten en zijn het contact met de natuur verloren. Stress heeft daarom meer invloed op ons en we zijn minder snel in …

Lees verder

Het Stadsbos

Bomen hebben naast het creëren van een comfortabele leefomgeving, de mogelijkheid om de fijnstof uit de lucht te filteren. Vooral in een stedelijke omgeving is dit relevant. We werken aan een concept om bomen op bijzondere plaatsen in een stad …

Lees verder

Duurzaam Innoveren

Het project “Duurzaam Innoveren” is een samenwerking van vier groenbedrijven waarbij denktank Upp een adviserende rol had. Het project is erop gericht duurzaamheid door te voeren in de interne en externe bedrijfsvoering van deze bedrijven. De bedrijven werken daartoe nauw …

Lees verder

PechaKucha

SHFT zoekt naar slimme verbindingen en samenwerkingen, ook op het gebied van social innovation. Een van de initiatieven hiervoor is PechaKucha. Dit is een evenement waarbij deelnemers een diavoorstelling van 20 afbeeldingen presenteren, in een totale tijd van 6 minuten …

Lees verder
  • SHFT inspireert, mobiliseert, verbindt en creëert innovatieprocessen. Principes uit de natuur vormen de basis voor werkbare oplossingen. We beperken ons daarbij niet tot één sector of één branche maar zien juist de toegevoegde waarde in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.

    Onze overtuiging