Bierbrouwerij De Koningshoeven

Share

Wat voor de één afval is, kan voor de ander van waarde zijn. Zo ook het afvalwater van Bierbrouwerij De Koningshoeven.

Water wordt nu via het riool afgevoerd, maar kan dat water niet dienen als “grondstof” voor de omringende natuur of landbouw? Daartoe wordt nu een studie uitgevoerd naar de waterkringloop op de brouwerij, inclusief de omliggende natuur en landbouwterreinen van de Abdij. De inventarisatie van de watercyclus identificeert mogelijkheden om het water, al dan niet op natuurlijke wijze voorbehandeld, lokaal weer nuttig in te zetten.

Ook wordt er een biodiversiteitsscan uitgevoerd. Hierbij wordt het effect van het brouwen van bier op biodiversiteit, van de hop-akker tot aan het transport naar de afnemer, geïnventariseerd. Naast het feit dat er opties ontworpen worden om negatieve effecten op biodiversiteit om te buigen dient de scan ook voor een stuk bewustwording.

Partners: Knooppunt Bouwen met Groen en TripleE