Bouwteam +

Share

De bouwpraktijk van gisteren sluit niet meer aan bij de eisen van morgen. In de markt van morgen hebben kopers het voor het zeggen. Bouwers moeten echte toegevoegde waarde leveren. Om dat te bereiken moet de samenwerking met de klant op een andere manier vormgegeven worden.

We hebben in dit kader voor één van onze projecten een Bouwteam + opgezet. Dit bouwteam brengt een aantal ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen in een vroegtijdig stadium bij elkaar. Deze partijen zijn in een eerder stadium dan gebruikelijk in het bouwproces betrokken, zodat praktijk- en kostenkennis al vroegtijdig meegenomen kunnen worden in de plannen. Faalkosten kunnen hiermee voorkomen worden en er wordt gestreefd naar meer plezier in het werk, wat de kwaliteit weer ten goede komt.

Kijk ook op www.bouwteamplus.nl voor meer informatie.

Partners: Klostermann Nederland BV en Équipe voor architectuur en urbanisme

Afbeelding gemaakt door Equipe voor architectuur en urbanisme.