Evidence Based Designed Healing Environment Radboud umc

Share

Voor de afdeling Psychiatrie van het Radboud umc werkt SHFT samen met Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten aan een ontwerp voor de terreininrichting rond de nieuwbouw.

Voor een universitair medisch centrum is bewijs heel belangrijk. De inrichting van de nieuwbouw is dan ook evidence based ontworpen. Het concept achter het uiteindelijke ontwerp is hierbij belangrijker dan het ontwerp zelf. Daar hoort natuurlijk ook een passend ontwerp voor het terrein bij.

Er is al veel bekend over de effecten van groen op de gezondheid van mensen. We hebben, met behulp van bijbehorende wetenschappelijke artikelen, deze effecten op een rij gezet. Deze vormen de basis van het ontwerpen. Maar, hoewel de aanwezigheid van groen dus bewezen effecten heeft, is nog niet veel bekend over de manier waarop een specifieke inrichting die effecten kan versterken.

Daarom maken we hier gebruik van het concept ‘participatief ontwerpen’. Dit is een door ons ontwikkeld concept waarbij mensen met verschillende achtergronden, vanuit verschillende specialismen of vanuit een bepaalde ervaringsdeskundigheid bij het ontwerpproces worden betrokken om samen een tuin te ontwikkelen die bruikbaar is in (herstel)programma’s en die effect zal sorteren op de gezondheid en/of het welzijn van de gebruikers. Door deze methode is het mogelijk om per afdeling en per doelgroep de tuin naar wens ‘in te kleuren’ en dus op maat te maken.

Namens SHFT is Jasperina Venema betrokken bij dit project.

 

Partners: Colijn tuin- en landschapsarchitecten, Radboud umc