Duurzaam Innoveren

Share

Het project “Duurzaam Innoveren” is een samenwerking van vier groenbedrijven waarbij denktank Upp een adviserende rol had.

Het project is erop gericht duurzaamheid door te voeren in de interne en externe bedrijfsvoering van deze bedrijven. De bedrijven werken daartoe nauw samen; in werkgroepen bestaande uit medewerkers van de vier bedrijven worden duurzame oplossingen en diensten ontwikkeld en wordt kennis uitgewisseld.

Daarnaast wil men laten zien dat niet alleen gepraat moet worden over duurzaamheid, maar dat duurzaamheid vooral ook in de praktijk gebracht moet worden. Om dit over te brengen hebben de bedrijven onder andere gezamenlijk twee boekjes (Duurzaam Innoveren en Duurzaam in de Praktijk – succesvol aan de slag met Duurzaam Innoveren) en vier informatiebladen gepubliceerd en een congres georganiseerd.

SHFT heeft dit proces mee opgezet en gefaciliteerd.

Partners: Upp, Van Helvoirt Groenprojecten, Hoek HoveniersBinder Groenprojecten en Van de Haar Groep