FARM:LAB

Share

Rob Denissen van de De Piet van Meintjeshoeve staat voor de keuze om de stallen op het boerenbedrijf te vernieuwen. Vanuit de logica van het huidige boerenbedrijf zou Rob moeten streven naar schaalvergroting. Rob kiest er echter voor om het aantal koeien die hij nu heeft te handhaven en andere manieren te zoeken om zijn bedrijf levensvatbaar te houden. Zijn idee is om een open source boerderij te beginnen. Een boerderij die open staat voor anderen om te leren, te werken, te onderzoeken of om van te genieten.

Een van de ideeën daarbij is, om een FarmLab te starten. Gestoeld op het idee van een FabLab dat in veel steden ruimte biedt aan mensen om dingen te maken met technische apparatuur, is het idee van deze FarmLab om mensen de mogelijkheid te geven om hun ideeën te prototypen op de boerderij. Meer informatie over de Piet van Meintjeshoeve vind je hier.

SHFT ondersteunt Rob bij deze ontwikkelingen, onder andere bij de ontwikkeling van de business case en de budgettering van het ontwikkelingsproces.

Namens SHFT is Bert van Helvoirt betrokken bij dit project.