Hal 88 | Werkplaats voor Ondernemerschap en Innovatie

Share

Doel van Stichting Hal 88 is het regionale bedrijfsleven vooruit te helpen door ondernemersondersteuning in de regio effectiever en meer vraaggericht te maken.

De partners verbinden, ieder vanuit een eigen achterban en eigen doelstellingen, hun diensten en netwerken met elkaar op een centrale locatie (zowel fysiek als digitaal) om zo de concurrentiepositie van de regio te versterken en daarmee innovatie en dus economische groei te bevorderen. Ook marktpartijen worden aanvullend uitgen“odigd om in publiek-private samenwerking te participeren.

De behoeften van ondernemers, of ze nu net beginnen, een klein bedrijf hebben of al een grote gevestigde onderneming zijn, staan centraal. De dienstverlening van Stichting Hal88 omvat alle aspecten van ondernemerschap: financiering, marktbewerking, productontwikkeling, ontwikkeling onderneming, sociale innovatie, bedrijfsplannen, toegang tot netwerken, begeleiding in het vinden van huisvesting etc.

Hal 88 is tevens een bedrijfsverzamelgebouw, dat betaalbare ruimte biedt aan vooral startende ondernemers, in een omgeving waarin ontmoeting en samenwerking worden gestimuleerd. Om die reden biedt Stichting Hal 88, in samenwerking met meerdere partijen, een programma bestaande uit onder meer masterclasses, pitches, netwerkbijeenkomsten en ondernemersborrels inclusief follow up en versterking van ondernemende netwerken.

Namens SHFT is Brigitte Musters betrokken bij dit project in de rol van kwartiermaker.

 

Partners: Midpoint Brabant, gemeente Tilburg, Starterslift