Het Stadsbos

Share

Bomen hebben naast het creëren van een comfortabele leefomgeving, de mogelijkheid om de fijnstof uit de lucht te filteren. Vooral in een stedelijke omgeving is dit relevant. We werken aan een concept om bomen op bijzondere plaatsen in een stad te planten, zoals op nog “onontgonnen” platte daken zodat er geen conflict om ruimte ontstaat .

Het idee is inmiddels doorontwikkeld en draagt nu ook bij aan waterberging, biodiversiteit en energiebesparing.

In oktober 2011 is het eerste Stadsbos gerealiseerd op het dak van de bibliotheek in het centrum van Tilburg. Het betrof een pilot project, wat betekent dat we Het Stadsbos het komende jaar nauwkeurig zullen monitoren.

Zie www.stadsbos.nl.

Partners: provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, VROM, RIVM, Actiflow