MVO 013

Share

Afgelopen jaren is door gemeente Tilburg en koplopers op het gebied van MVO fors ingezet op de bewustwording van en het informeren over de kansen en mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven in de regio Tilburg. Dit is primair gebeurd op basis van goede voorbeelden uit het bedrijfsleven.

Door het aflopen van de subsidieregeling van de gemeente Tilburg is de noodzaak ontstaan om een model te ontwikkelen om MVO in de regio Tilburg te verankeren.

Hiertoe is een kernteam samengesteld: kernteam MVO 013. Dit kernteam bevat afgevaardigden uit het bedrijfsleven, overheid en NGO’s en heeft een activiteitenprogramma opgesteld welke de komende periode structureel wordt uitgerold in de regio. Het doel daarbij is het creëren van zowel maatschappelijke als economische waarde.

Namens SHFT nemen Bert van Helvoirt en Maartje Pinxteren deel in dit kernteam.

 

Partners: Zeven Deugden Advies en Management