Nature Assisted Healthcare

Share

Binnen de gezondheidzorg rijst een aantal (potentiële) problemen. Door de hedendaagse technische mogelijkheden worden levens verlengd en verbeterd. Op zich een positieve ontwikkeling natuurlijk. Maar daarmee neemt ook het aantal ouderen en de vraag naar zorg, waaronder ook een deel chronische zorg, toe. Hierdoor dreigt een tekort aan medewerkers in de zorg. Dit alles leidt weer tot stijgende kosten van de gezondheidzorg. Deze moet echter wel draagbaar blijven voor de maatschappij.

Het wordt dus steeds belangrijker mensen gezond oud te laten worden. De gezondheidzorg moet bovendien effectiever worden en kosten voor (chronische) zorg zouden omlaag moeten.

Bij het gezond houden van mensen, kan groen een belangrijke rol spelen. Dat er een positieve relatie is tussen groen en gezondheid hebben veel mensen reeds ervaren. Deze positieve correlatie is tevens wetenschappelijk aangetoond (o.a. Vitamine G, Jolanda Maas). Echter, hoe groen daadwerkelijk het beste ingezet kan worden in specifieke zorgsituaties en wat dat precies oplevert is nog niet bekend.

In dit project proberen we dat tastbaar te maken. We doen dit door het ontwikkelen van kennispaketten voor verschillende toepassingsbieden (mogelijkheden zijn psychiatrie, geriatrie, oncologie, revalidatie, autisme, neurologie en jeugdzorg), het opzetten van een (kennis)platform rond het thema “Nature Assisted Health Care” en het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten en nieuwe groene behandeling- en ondersteuningsmethodieken.

 

Partners: Upp, SLU Holding, InnovatieNetwerk