Pathfinders

Share

Pathfinders is een project op het gebied van social innovation dat we ontwikkelen namens Midpoint Brabant.

Midpoint Brabant is het regionaal economisch samenwerkingsprogramma van de regio Midden-Brabant. Daarin zetten ondernemingen, onderwijs en overheid de historisch gegroeide samenwerkingstraditie voort in een eigentijdse vorm: social innovation, als drijvende kracht achter de regionale ontwikkeling.

Wij ontwikkelen een social innovation aanpak om het aantrekkelijker te maken voor organisaties – zoals investeerders en grote bedrijven – om in innovatie te investeren door de waarde-creatie te versnellen en innovatierisico en -kosten terug te brengen.

Om deze innovatiemotor aan de gang te krijgen en te houden zijn vijf niveaus geïdentificeerd. Dit project verbindt deze vijf niveaus.

Door diverse regionale actoren uit het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs- en kennisinstellingen bij dit project te betrekken hebben we ons plan versterkt. Hieruit is een concreet actieplan ontstaan, dat nu verder in ontwikkeling is.

Het doel is dertig personen uit de diverse organisaties samen te brengen om gezamenlijk concepten en nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. Hiermee verbeteren we het social innovation ecosysteem en experimenteren en leren we op drie niveaus:

  • Individueel (deelnemers): uitbouwen competenties en netwerk
  • Organisatie: verbinden maatschappelijke en economische waarde-creatie
  • Regio: bouwen aan een social innovation ecosysteem

 

Het project start 1 november aanstaande tijdens een kick-off bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere Josephine Green komen vertellen over haar filosofie “Pyramids to Pancakes“.

 

Partners: Midpoint Brabant, Tisil, CIR