Powered by Social Innovation

Share

Powered by Social Innovation is een initiatief van Midpoint Brabant en vormt een platform voor de regio waarop initiatieven, evenementen, kennis en partijen rondom Social Innovation te vinden zijn.

Doelstelling van het platform is invulling en inhoud te geven aan de Social Innovation agenda in de regio. Kennis delen en netwerken opbouwen en versterken met als doel in samenwerking nieuwe activiteiten initiëren en ontwikkelen die leiden tot zowel maatschappelijke als economische meerwaarde. Het ontsluiten van kennis en netwerken is daarbij heel belangrijk.

Powered by Social Innovation is er om Ondernemers, (burger-)Organisaties, Onderwijsinstellingen, Onderzoekers en Overheden met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar makkelijker vinden rondom de uitdagingen in de regio en samen werken aan de noodzakelijke maatschappelijke en economische vernieuwingen rondom onder andere de thema’s Zorg, Arbeidsmarktparticipatie, Duurzaamheid, Leefbaarheid. Powered by Social Innovation bundelt en organiseert activiteiten om netwerken bij elkaar te brengen en kennis op relevante thema’s op te bouwen.

Namens SHFT zijn Brigitte Musters en Maartje Pinxteren als programmamakers betrokken bij dit project.

 

Partners: Midpoint Brabant