Postbus 145, 5056 ZJ Berkel-Enschot / info@shft.nl Taal: Nederlands

Gemeente Boxtel maakt het verschil

In de Nota Duurzame Ontwikkeling 2009-2015 schrijft de gemeente Boxtel zorg te dragen voor de 3 P’s; People, Planet en Profit. Met de primeur van de eerste inzet van Cradle to Cradle gecertificeerd Bomenzand+ geeft de gemeente ook echt invulling …

Read more

Bomenzand+

Alles raakt ooit op. Tenzij wij mensen, net als de natuur, onze grondstoffen (eigenlijk gewoon “stoffen”) opnemen in cyclische stromen. Samen met een aantal partners ontwikkelde SHFT Bomenzand+. Bomenzand+ is een Cradle to Cradle toepassing waarbij een niet herbruikbare fractie van …

Read more
  • SHFT inspireert, mobiliseert, verbindt en creëert innovatieprocessen. Principes uit de natuur vormen de basis voor werkbare oplossingen. We beperken ons daarbij niet tot één sector of één branche maar zien juist de toegevoegde waarde in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.

    Onze overtuiging