sea lettuce

Rudy Rabbinge, Universiteitshoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid rapporteert dat er tot 2040 wereldwijd een verdubbeling van de plantaardige productie nodig is. Onder andere door de groeiende welvaart in landen als India en China, waardoor daar de vraag naar dierlijke eiwitten …

Read more