Postbus 145, 5056 ZJ Berkel-Enschot / info@shft.nl Taal: Nederlands

Midpoint Center for Social Innovation

Het Midpoint Center for Social Innovation (MCSI) is het vlaggenschip voor social innovation in de regio. Het is hiermee de broedplaats van ondernemerschap en innovatie met als ultiem doel het creëren van maatschappelijke én economische (meer)waarde. De deur van het …

Read more

Innovatieve ZoekWijzer ‘live’ tijdens de Social Innovation Week

Namens SHFT ben ik al enige tijd betrokken bij de Brabantse Proeftuin Dementie. In mijn rol begeleid ik onder andere, waar nodig, Communities of Practice (CoP). Daarbij maak ik vooral gebruik van het denken in ecosystemen zoals we dat bij SHFT …

Read more

Investeren in innoveren?

Social Innovation is een belangrijk werkveld van SHFT, dat is inmiddels bekend als het goed is. Vanuit dat domein zijn we bij veel projecten betrokken, waaronder de European Social Innovation Week (ESIW), maar ook het Midpoint Center for Social Innovation …

Read more

Innoveren volgens het nieuwe kabinet

Om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken wil het nieuwe kabinet gericht beleid gaan voeren ter bevordering van innovatie en ondernemerschap, onder meer door stimulering van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Innovatie is voor alle sectoren van het …

Read more

Innovatie: het is 5 voor 12

5 voor 12

Innovatie binnen bedrijven staat onder druk. Steeds meer producten lijken op elkaar en het wordt steeds moeilijker door schaalvergroting, toenemende transparantie en snellere kennisuitwisseling innovatief te blijven. De grootste winst wordt momenteel gehaald uit het …

Read more
  • SHFT inspireert, mobiliseert, verbindt en creëert innovatieprocessen. Principes uit de natuur vormen de basis voor werkbare oplossingen. We beperken ons daarbij niet tot één sector of één branche maar zien juist de toegevoegde waarde in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.

    Onze overtuiging