SHFT ontwikkelt nieuwe bedrijvigheid en brengt dynamische processen op gang tussen ondernemers, overheid, onderwijs en wetenschap. Tijdens deze processen wordt ook met betrokken partijen afspraken gemaakt over investeringen en opbrengsten. In een innovatieve context kun je echter vaak moeilijk voorspellen …

Read more