Postbus 145, 5056 ZJ Berkel-Enschot / info@shft.nl Taal: Nederlands

Blue Sky Sessie

Recentelijk nam ik deel aan de Blue Sky Sessie “Innoveren op het snijvlak arbeid, economie en onderwijs”. Deze sessie was georganiseerd door de gemeente Tilburg, in samenwerking met het Tilburg Social Innovation Lab (Tisil). De kennis en ervaring die ik …

Read more

Innoveren volgens het nieuwe kabinet

Om de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken wil het nieuwe kabinet gericht beleid gaan voeren ter bevordering van innovatie en ondernemerschap, onder meer door stimulering van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Innovatie is voor alle sectoren van het …

Read more
  • SHFT inspireert, mobiliseert, verbindt en creëert innovatieprocessen. Principes uit de natuur vormen de basis voor werkbare oplossingen. We beperken ons daarbij niet tot één sector of één branche maar zien juist de toegevoegde waarde in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.

    Onze overtuiging