Circulaire Economie

Share

De wereld raakt op. In ons huidige lineaire model van delven-gebruiken-weggooien kon dat ook niet uitblijven.

Dat moet anders. Helemaal anders. We zullen onze processen moeten spiegelen aan die van de natuur. Daar zijn alle elementen onderdeel van een kringloop en kunnen ze eindeloos gebruikt worden. Zo bestaat “afval” ook niet in de natuur, “afval is een uitvinding van de mens”. Ook de voor ons beschikbare energie moeten we beter leren benutten.

De definitie van Circulaire Economie: Het regionaal produceren van goederen, gebruik makende van een geoptimaliseerde cascade van nutriënten en energie, uitgaande van optimalisatie zowel in de eigen keten als ook tussen verschillende bedrijven en industrieën.

In de praktijk betekent het toepassen van de circulaire economie dat “afval”stromen als grondstofstromen voor andere partijen gezien moeten worden. In de praktijk moeten die partijen echter nog bij elkaar gebracht worden, omdat men niet veel verder dan de eigen poort kijkt. Bedrijven zijn niet langer een entiteit, maar worden onderdeel van een systeem, net als een natuurlijk ecosysteem.

SHFT assisteert bedrijven bij die “blik over de muur”, maakt de juiste verbindingen tussen partijen in het systeem en creëert de (technische) innovaties die nodig zijn om nieuwe grondstofstromen te realiseren.

Projecten: Bierbrouwerij De Koningshoeven, Bomenzand+