Groen & Gezondheid

Beneficial Green
Share

Groen bevordert de gezondheid. Dit blijkt niet alleen uit de dagelijkse praktijk, maar is ook meermaals aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn mensen die in een groene omgeving wonen gezonder en minder gestresst en bevordert groen het herstel van patiënten, wat lagere ziektekosten tot gevolg heeft.

Binnen het concept Groen & gezondheid (Nature Assisted Health) richten we ons op het toepasbaar maken van deze (wetenschappelijke) kennis in de praktijk. We ontwikkelen daarbij toepassingen van gezond groen voor specifieke doelgroepen. Zo zijn we bezig met de (door)ontwikkeling van toepassingen voor kinderspeelplaatsen, oncologische centra, vitaliteitcentra en zorginstellingen voor mensen met dementie.

Ook ontwikkelen we toepassingen voor groen in de stedelijke omgeving, zodat deze gezonder en leefbaarder worden. We kijken daarbij naar de functies die groen kan vervullen in een specifieke context. Het is hierbij belangrijk om deze kennis in een vroeg stadium in het ontwerpproces in te brengen, zodat anderen daar maximaal rendement uit kunnen halen bij het ontwerpen en het realiseren van een locatie.

Projecten: VituraNature Assisted Healthcare