Social Innovation

Share

Social Innovation is het creëren van maatschappelijke en economische (meer) waarde door nieuwe samenwerkingsvormen en bijpassende businessmodellen. Social Innovation stelt de mens in het centrum van de vernieuwing. Hierbij werken ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek (wetenschap) samen.

De term Social Innovation is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip innovatie, waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld.

Door investeringen in mensen en de manier waarop zij samenwerken, worden gunstige voorwaarden gecreëerd waarin innovaties en prestatieverbeteringen sneller tot stand komen. Nederlandse bedrijven ontwikkelen veel kennis, maar omdat is gebleken dat het succes van innovatie wordt bepaald wordt door investeringen op het gebied van mens en organisatie, zoeken wij continue naar slimme verbindingen op dit gebied. Zodat deze verbindingen échte innovaties helpt accelereren.

Projecten: Bouwteam+, PechaKucha, Duurzaam Innoveren, Pathfinders, MVO 013, Midpoint Center for Social Innovation en Powered by Social Innovation.