Werkwijze

Share

Ons team als innovatiemotor
Wil jij ook duurzame economische én maatschappelijke meerwaarde creëren voor je organisatie, dan kun je bij ons terecht.

Binnen SHFT brengen we allemaal vraagstukken en ideeën in. We dóen vooral. Want door te doen leren we, bouwen we kennis op. We verrijken elkaar. We ontwikkelen door. Er ontstaat een vliegwiel. Persoonlijke ontwikkeling en innovaties hand in hand. Meerwaarde voor onszelf en meerwaarde voor degenen met en voor wie we werken. Je krijgt er niet één, maar ons allemaal! Kortom; ons team vormt een leerhub en zo een innovatiemotor!

In onze samenwerking, nemen we het proces zeker niet over, maar brengen onze kennis en ons netwerk in om samen verder te komen. Geen dikke rapporten, maar direct aan de slag met snelle resultaten tot gevolg!

Resultaten die verankerd en dus duurzaam zijn. En waarbij bovendien de innovatiekracht in de organisatie zichtbaar, benut én versterkt wordt:

  • We signaleren (samen) de noodzakelijke verandering;
  • We initiëren, ontwerpen en onderbouwen(wetenschappelijk) het proces om te komen tot (circulaire / ‘nature based’) oplossingsrichtingen;
  • De oplossingsrichtingen en concepten vertalen we gezamenlijk naar concrete producten en diensten, die we voorzien van gezonde business modellen;
  • En indien gewenst zorgen we voor (begeleiding van) de implementatie en veranderingen.

We geloven dat het bieden van een bepaalde structuur en het toepassen van modellen voor kennisontwikkeling ervoor zorgen dat innovatie ontstaat. We werken met een combinatie van beproefde modellen zoals Business Model Canvas, Struktureel Innoveren van Jankees Oom, SECI van Nonaka en ICD. Maar ook gebruiken we zelfontwikkelde methodieken en creatieve werkvormen zoals inspiratie- en snelkookpansessies voor de verschillende fases van het innovatieproces. We gebruiken echter nooit één of enkele standaardmodellen, maar bepalen de inzet ervan per project/vraagstelling.